PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS LONG XUYÊN
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam 5 300000
2 sách tra cứu, từ điển 15 553500
3 Bài tập hoá học 16 118
4 Sách tham khảo Văn 9 20 408600
5 Sách tham khảo kĩ thuật 21 1243800
6 Tạp chí quản lý giáo dục 24 240000
7 Sách tham khảo công dân 27 143900
8 Tạp chí thế giới trong ta 30 540000
9 Sách tham khảo Văn 6 35 591700
10 Văn nghệ Hải Dương 36 372000
11 Sách thể dục thể thao 38 514600
12 Sách tham khảo Văn 7 40 600000
13 Sách tham khảo Văn 8 46 795200
14 Sách tham khảo địa 56 622200
15 Văn học và tuổi trẻ 56 868000
16 Sách tham khảo lịch sử 69 1341700
17 Sách tham khảo Toán 6 82 931800
18 Sách tham khảo hoá 84 1510300
19 Sách pháp luật 93 1669760
20 Tạp chí khoa học giáo dục 94 1788000
21 Sách tham khảo sinh 96 1535100
22 Dạy và học ngày nay 97 1885400
23 Tạp chí thiết bị giáo dục 99 1881000
24 Toán học tuổi trẻ 99 965000
25 Sách tham khảo Toán 7 99 1237900
26 Vật lí tuổi trẻ 101 1163100
27 Sách Hồ Chí Minh 103 3308900
28 Sách đạo đức 104 143503
29 Sách tham khảo ngoại ngữ 113 1442400
30 Sách tham khảo lí 115 1568000
31 Sách tham khảo Toán 8 118 1636000
32 Sách tham khảo Toán 9 133 3328200
33 Thế giới mới 141 1832800
34 Tạp chí giáo dục 164 3302800
35 Sách tham khảo 169 9058800
36 Sách thiếu nhi 293 504257
37 Sách tham khảo Văn học 298 5936200
38 Toán tuổi thơ 399 4195000
39 Sách giáo khoa 823 6695500
40 Sách nghiệp vụ 982 14905675
 
TỔNG
5433
81560713