PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS LONG XUYÊN
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
STKS-00070 Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Long Xuyên ( 1930 - 2017) Sách tham khảo lịch sử Trong kho
STKS-00069 Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Long Xuyên ( 1930 - 2017) Sách tham khảo lịch sử Trong kho
STKS-00068 Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Long Xuyên ( 1930 - 2017) Sách tham khảo lịch sử Trong kho
STKS-00067 Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Long Xuyên ( 1930 - 2017) Sách tham khảo lịch sử Trong kho
STKS-00066 Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Long Xuyên ( 1930 - 2017) Sách tham khảo lịch sử Trong kho
STKS-00065 Tư liệu Lịch sử 7NGHIÊM ĐỊNH VỲSách tham khảo lịch sử Trong kho
TKT7-00099 Kĩ năng làm đề thi và kiểm tra Toán 7NGÔ LONG HẬUSách tham khảo Toán 7 Trong kho
TKT9-00133 Ôn tập Hình học 9VŨ HỮU BÌNHSách tham khảo Toán 9 Trong kho
TKT9-00132 Toán nâng cao và các chuyên đề Đại số 9VŨ DƯƠNG THỤYSách tham khảo Toán 9 Trong kho
TKT9-00131 Nâng cao và phát triển Toán 9 tập 1VŨ HỮU BÌNHSách tham khảo Toán 9 Trong kho
TKT9-00130 Chuyên đề bồi dưỡng Đại số 9NGUYỄN HẠNH UYÊN MINHSách tham khảo Toán 9 Đang mượn
TKT9-00129 Tự kiểm tra tự đánh giá Toán 9, phần Hình họcVŨ HOÀNG LÂMSách tham khảo Toán 9 Trong kho
TKT9-00128 Tự kiểm tra tự đánh giá Toán 9, phần Đại số.VŨ HOÀNG LÂMSách tham khảo Toán 9 Trong kho
TKT8-00118 Toán nâng cao và chuyên đề Đại số 8VŨ DƯƠNG THỤYSách tham khảo Toán 8 Đang mượn
TKT8-00117 Kĩ năng làm đề thi và kiểm tra Toán 8NGÔ LONG HẬUSách tham khảo Toán 8 Đang mượn
12345678910...