PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS LONG XUYÊN
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-01041 Tiếng Anh English Discovery 7 (Mẫu)Trần Thị Lan AnhSách nghiệp vụ Trong kho
SGK7-00014 Tiếng Anh 7 (bản mẫu)Nguyễn Thanh BìnhSGK lớp 7 (mới) Trong kho
SGK7-00013 Giáo dục công dân 7 (bản mẫu)Nguyễn Thị Mỹ LộcSGK lớp 7 (mới) Trong kho
SGK7-00012 Khoa học tự nhiên 7 (bản mẫu)Đinh Quang BảoSGK lớp 7 (mới) Trong kho
SGK7-00011 Giáo dục thể chât 7 (bản mẫu)Lưu Quang HiệpSGK lớp 7 (mới) Trong kho
SGK7-00010 Tin học 7 (bản mẫu)Hồ Sĩ ĐàmSGK lớp 7 (mới) Trong kho
SGK7-00009 Lịch sưt và Địa lí 7 (bản mẫu)Đỗ Thanh BìnhSGK lớp 7 (mới) Trong kho
SGK7-00008 Mí thuật 7 (bản mẫu)Phạm Văn TuyếnSGK lớp 7 (mới) Trong kho
SGK7-00007 Hoạt đông trải nghiệm, hướng nghiệp (bản mẫu)Nguyễn Dục QuangSGK lớp 7 (mới) Trong kho
SGK7-00006 Ngữ văn 7; tập 1 (bản mẫu)Nguyễn Minh ThuyếtSGK lớp 7 (mới) Trong kho
SGK7-00005 Ngữ văn 7; tập 2 (bản mẫu)Nguyễn Minh ThuyếtSGK lớp 7 (mới) Trong kho
SGK7-00004 Toán 7; tập 2 (bản mẫu)Đỗ Đức TháiSGK lớp 7 (mới) Trong kho
SGK7-00003 Toán 7; tập 1 (bản mẫu)Đỗ Đức TháiSGK lớp 7 (mới) Trong kho
SGK7-00002 Công nghệ 7 (bản mẫu)Nguyễn Tất ThắngSGK lớp 7 (mới) Trong kho
SGK7-00001 Âm nhạc 7 (bản mẫu)Đỗ Thanh HiênSGK lớp 7 (mới) Trong kho
12345678910...