PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS LONG XUYÊN
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SGKC-01819 Ngữ văn 6 tập 2Nguyễn Khắc PhiSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01818 Ngữ văn 6 tập 2Nguyễn Khắc PhiSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01817 Ngữ văn 6 tập 2Nguyễn Khắc PhiSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01816 Ngữ văn 9 tập 2Nguyễn Khắc PhiSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01815 Ngữ văn 9 tập 2Nguyễn Khắc PhiSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01814 Ngữ văn 9 tập 2Nguyễn Khắc PhiSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01813 Ngữ văn 8 tập 2Nguyễn Khắc PhiSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01812 Ngữ văn 8 tập 2Nguyễn Khắc PhiSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01811 Ngữ văn 7 tập 2Nguyễn Khắc PhiSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01810 Ngữ văn 7 tập 2Nguyễn Khắc PhiSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01809 Ngữ văn 7 tập 1Nguyễn Khắc PhiSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01808 Ngữ văn 7 tập 1Nguyễn Khắc PhiSách giáo khoa Trong kho
TKV9-00024 Luyện kĩ năng làm bài thi vào lớp 10 môn Ngữ vănNGUYỄN THỊ HẬUSách tham khảo Văn 9 Trong kho
TKV9-00023 Luyện kĩ năng làm bài thi vào lớp 10 môn Ngữ vănNGUYỄN THỊ HẬUSách tham khảo Văn 9 Trong kho
TKT9-00136 Luyện kĩ năng làm bài thi vào lớp 10 môn ToánVŨ HỮU BÌNHSách tham khảo Toán 9 Trong kho
12345678910...