PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS LONG XUYÊN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai01:57:21 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai01:57:18 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai01:57:14 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai01:57:09 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
5Khách vãng lai01:57:05 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
6Khách vãng lai01:57:00 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
7Khách vãng lai01:56:55 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
8Khách vãng lai01:56:51 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
9Khách vãng lai01:56:48 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
10Khách vãng lai01:49:28 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12976
11Khách vãng lai01:47:57 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6332
12Khách vãng lai01:47:45 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=500
13Khách vãng lai01:25:34 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12924
14Khách vãng lai01:18:57 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/de_thi/xem_de.aspx
15Khách vãng lai01:12:50 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=462
16Khách vãng lai01:07:30 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7089
17Khách vãng lai01:06:22 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6376
18Khách vãng lai01:04:58 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
19Khách vãng lai00:45:43 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
20Khách vãng lai00:42:03 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
21Khách vãng lai00:41:35 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
22Khách vãng lai00:32:24 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7089
23Khách vãng lai00:28:00 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=528
24Khách vãng lai00:20:06 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
25Khách vãng lai00:18:29 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26Khách vãng lai00:14:53 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12979
27Khách vãng lai00:14:11 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
28Khách vãng lai00:11:39 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKT8-00117
29Khách vãng lai00:11:23 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
30Khách vãng lai00:10:00 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK%25u0110-00053
31Khách vãng lai00:06:04 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
32Khách vãng lai00:05:58 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
22 11 2018