PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS LONG XUYÊN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2022
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai05:58:25
2Khách vãng lai05:46:50
3Khách vãng lai05:46:13
4Khách vãng lai05:07:43
5Ngô Thị Quyên04:40:44
6Khách vãng lai04:39:05
7Khách vãng lai04:39:00
8Khách vãng lai04:29:26
9Khách vãng lai04:05:39
10Khách vãng lai02:31:41
11Khách vãng lai02:31:38
12Khách vãng lai02:31:35
13Khách vãng lai02:31:34
14Khách vãng lai02:31:32
15Khách vãng lai02:31:31
16Khách vãng lai02:31:29
17Khách vãng lai02:31:28
18Khách vãng lai02:31:26
19Khách vãng lai02:31:25
20Khách vãng lai02:31:24
21Khách vãng lai02:31:22
22Khách vãng lai02:31:20
23Khách vãng lai02:31:20
24Khách vãng lai02:31:20
25Khách vãng lai02:31:19
26Khách vãng lai02:31:18
27Khách vãng lai02:31:18
28Khách vãng lai02:31:17
29Khách vãng lai02:31:16
30Khách vãng lai02:31:13
31Khách vãng lai02:31:13
32Khách vãng lai02:31:11
33Khách vãng lai00:50:23
34Khách vãng lai00:50:21
19 5 2022