PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS LONG XUYÊN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai17:45:28
2Khách vãng lai17:30:11
3Khách vãng lai17:11:01
4Khách vãng lai17:09:58
5Khách vãng lai17:08:42
6Khách vãng lai15:53:09
7Khách vãng lai15:17:31
8Vũ Đình Hà15:04:12
9Nguyễn Thị Lan15:03:24
10Vũ Đình Hà14:55:43
11Khách vãng lai14:55:19
12Khách vãng lai14:50:48
13Lương Thị Tuyết Mai14:46:16
14Lương Thị Tuyết Mai14:44:06
15Khách vãng lai14:38:27
16Khách vãng lai14:37:57
17Khách vãng lai14:24:08
18Nguyễn Thị Lan14:13:50
19Khách vãng lai14:10:28
20Khách vãng lai13:54:56
21Khách vãng lai13:36:43
22Khách vãng lai12:38:53
23Khách vãng lai12:31:09
24Phạm Thị Linh11:41:42
25Khách vãng lai11:39:58
26Khách vãng lai11:39:15
27Khách vãng lai11:37:23
28Khách vãng lai10:51:19
29Khách vãng lai10:51:18
30Khách vãng lai10:51:17
31Khách vãng lai10:51:16
32Khách vãng lai10:51:15
33Khách vãng lai10:51:14
34Khách vãng lai10:51:12
35Khách vãng lai10:51:11
36Khách vãng lai10:51:10
37Khách vãng lai10:51:09
38Khách vãng lai10:51:03
39Khách vãng lai10:41:57
40Khách vãng lai10:13:13
41Khách vãng lai09:45:34
42Khách vãng lai09:45:32
43Khách vãng lai09:45:30
44Khách vãng lai09:45:26
45Khách vãng lai09:25:29
46Khách vãng lai09:19:47
47Khách vãng lai09:19:41
48Khách vãng lai09:19:36
49Khách vãng lai09:19:32
50Khách vãng lai09:19:28
51Khách vãng lai09:13:33
52Khách vãng lai09:13:27
53Khách vãng lai09:13:25
54Khách vãng lai09:13:23
55Khách vãng lai09:13:21
56Khách vãng lai09:13:19
57Khách vãng lai09:13:17
58Khách vãng lai09:13:15
59Khách vãng lai09:13:12
60Khách vãng lai09:06:46
61Khách vãng lai09:06:43
62Khách vãng lai09:06:37
63Khách vãng lai09:06:35
64Khách vãng lai09:06:33
65Khách vãng lai09:06:30
66Khách vãng lai08:57:31
67Khách vãng lai08:42:55
68Khách vãng lai08:13:43
69Khách vãng lai08:01:36
70Khách vãng lai07:34:09
71Khách vãng lai06:56:54
72Khách vãng lai05:39:54
73Khách vãng lai05:01:44
74Khách vãng lai04:43:47
75Khách vãng lai04:37:18
76Khách vãng lai03:27:25
77Khách vãng lai03:25:29
78Khách vãng lai02:44:40
79Khách vãng lai02:10:10
80Khách vãng lai01:43:09
81Khách vãng lai01:43:01
82Khách vãng lai01:42:51
83Khách vãng lai01:42:38
84Khách vãng lai01:42:28
85Khách vãng lai01:42:18
86Khách vãng lai01:42:08
87Khách vãng lai01:41:59
88Khách vãng lai01:41:51
89Khách vãng lai01:41:42
90Khách vãng lai01:41:36
91Khách vãng lai01:41:31
92Khách vãng lai01:41:24
93Khách vãng lai01:41:17
94Khách vãng lai01:41:12
95Khách vãng lai01:41:02
96Khách vãng lai01:40:54
97Khách vãng lai01:40:47
98Khách vãng lai01:40:36
99Khách vãng lai01:40:06
100Khách vãng lai01:38:08
101Khách vãng lai01:24:54
15 12 2019