PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS LONG XUYÊN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai19:00:10 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai18:59:07 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKVH-00291
3Khách vãng lai18:47:22 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
4Khách vãng lai18:46:58 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai18:41:32 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
6Khách vãng lai18:35:56 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Khách vãng lai18:35:12 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1.aspx
8Khách vãng lai18:22:50 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6348
9Khách vãng lai18:17:26 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=513
10Khách vãng lai18:14:05 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
11Khách vãng lai18:13:56 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
12Khách vãng lai18:13:24 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
13Khách vãng lai18:12:59 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
14Khách vãng lai18:12:45 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai18:12:30 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=537
16Khách vãng lai18:12:26 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17Khách vãng lai18:12:16 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
18Khách vãng lai18:12:11 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19Khách vãng lai18:11:55 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Khách vãng lai18:11:44 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
21Khách vãng lai18:11:04 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=537
22Khách vãng lai18:10:47 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai18:10:42 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24Khách vãng lai18:10:24 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
25Khách vãng lai17:59:24 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=537
26Khách vãng lai17:59:15 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
27Khách vãng lai17:47:41 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12960
28Khách vãng lai17:41:05 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=535
29Khách vãng lai17:35:06 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30Khách vãng lai17:33:23 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=535
31Khách vãng lai17:33:06 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
32Khách vãng lai17:32:42 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=537
33Khách vãng lai17:32:17 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
34Khách vãng lai17:19:53 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=383
35Khách vãng lai17:19:04 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKVH-00291
36Khách vãng lai17:14:39 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12960
37Khách vãng lai17:10:19 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
38Khách vãng lai17:10:18 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
39Khách vãng lai17:10:09 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=527
40Khách vãng lai17:08:26 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=531
41Khách vãng lai17:05:21 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=535
42Khách vãng lai17:05:01 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=533
43Khách vãng lai17:04:40 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
44Khách vãng lai16:58:20 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
45Khách vãng lai16:55:06 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
46Khách vãng lai16:55:03 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
47Khách vãng lai16:54:56 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login.aspx
48Khách vãng lai16:52:44 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=537
49Khách vãng lai16:52:28 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
50Khách vãng lai16:49:03 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6390
51Khách vãng lai16:41:45 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKVH-00291
52Khách vãng lai16:40:33 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
53Khách vãng lai16:37:35 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
54Khách vãng lai16:26:51 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKVH-00291
55Khách vãng lai16:18:37 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
56Khách vãng lai16:18:13 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
57Khách vãng lai16:01:49 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKVH-00297
58Khách vãng lai15:59:07 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
59Khách vãng lai15:50:17 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10649
60Khách vãng lai15:39:14 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
61Khách vãng lai15:38:48 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
62Khách vãng lai15:35:39 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00158
63Khách vãng lai15:28:48 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
64Khách vãng lai15:21:34 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6386
65Khách vãng lai15:12:55 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00141
66Khách vãng lai15:12:47 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
67Khách vãng lai15:10:48 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK%C4%90-00052
68Khách vãng lai15:09:03 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
69Khách vãng lai15:07:11 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12954
70Khách vãng lai15:05:33 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
71Vũ Thị Huyền14:55:57 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login.aspx
72Khách vãng lai14:52:48 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_phong_vat_li.aspx
73Vũ Thị Huyền14:51:46 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
74Vũ Thị Huyền14:51:28 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
75Khách vãng lai14:51:20 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login.aspx
76Khách vãng lai14:51:17 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
77Khách vãng lai14:48:40 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=537
78Khách vãng lai14:48:28 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
79Khách vãng lai14:46:18 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12905
80Khách vãng lai14:42:50 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/camera/default.aspx
81Khách vãng lai14:36:49 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKS-00062
82Khách vãng lai14:14:11 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
83Khách vãng lai14:14:05 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
84Khách vãng lai14:10:26 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
85Khách vãng lai14:10:22 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
86Khách vãng lai14:08:01 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6340
87Khách vãng lai14:02:49 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6357
88Khách vãng lai13:59:32 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
89Khách vãng lai13:57:50 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
90Khách vãng lai13:51:31 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_khoi.aspx
91Khách vãng lai13:49:06 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=537
92Khách vãng lai13:48:53 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
93Khách vãng lai13:45:55 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
94Khách vãng lai13:34:32 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00153
95Khách vãng lai13:29:04 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00136
96Khách vãng lai13:25:24 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
97Khách vãng lai13:24:54 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
98Khách vãng lai13:17:21 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
99Khách vãng lai13:16:51 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/de_thi/xem_de.aspx
100Khách vãng lai13:16:40 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
101Khách vãng lai13:16:24 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
102Khách vãng lai13:12:19 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=514
103Khách vãng lai13:11:32 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6381
104Khách vãng lai13:10:43 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7093
105Khách vãng lai13:05:35 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
106Khách vãng lai13:03:11 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00142
107Khách vãng lai12:59:22 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
108Khách vãng lai12:57:34 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login.aspx
109Khách vãng lai12:57:31 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=537
110Khách vãng lai12:57:11 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=537
111Khách vãng lai12:56:57 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
112Khách vãng lai12:51:39 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
113Khách vãng lai12:40:09 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
114Khách vãng lai12:37:58 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12960
115Khách vãng lai12:36:01 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
116Khách vãng lai12:32:14 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=474
117Khách vãng lai12:30:09 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_khoi.aspx
118Khách vãng lai12:24:40 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6304
119Khách vãng lai12:22:44 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
120Khách vãng lai12:21:34 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu_xep_loai.aspx
121Khách vãng lai12:00:20 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7088
122Khách vãng lai11:54:41 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
123Khách vãng lai11:52:16 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=537
124Khách vãng lai11:52:07 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
125Khách vãng lai11:50:28 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
126Khách vãng lai11:48:16 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00137
127Khách vãng lai11:43:47 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=537
128Khách vãng lai11:43:27 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
129Khách vãng lai11:41:59 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=537
130Khách vãng lai11:41:27 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=537
131Khách vãng lai11:41:22 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=531
132Khách vãng lai11:41:13 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
133Khách vãng lai11:40:33 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=531
134Khách vãng lai11:40:15 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
135Khách vãng lai11:39:57 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12958
136Khách vãng lai11:39:24 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=537
137Khách vãng lai11:39:14 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
138Khách vãng lai11:39:02 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=537
139Khách vãng lai11:37:55 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
140Khách vãng lai11:36:28 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6358
141Khách vãng lai11:28:48 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
142Khách vãng lai11:19:26 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
143Khách vãng lai11:09:42 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
144Khách vãng lai11:07:44 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
145Khách vãng lai11:07:12 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
146Khách vãng lai11:07:05 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
147Khách vãng lai11:04:24 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7087
148Khách vãng lai10:48:58 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6344
149Khách vãng lai10:44:09 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=361
150Khách vãng lai10:40:25 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10657
151Khách vãng lai10:35:19 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00144
152Vũ Thị Kim Anh10:24:13 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
153Vũ Thị Kim Anh10:16:11 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham.aspx
154Vũ Thị Kim Anh10:15:56 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
155Vũ Thị Kim Anh10:10:41 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
156Khách vãng lai10:07:43 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=494
157Vũ Thị Kim Anh10:05:44 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
158Khách vãng lai10:03:19 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
159Vũ Thị Kim Anh09:58:54 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Tim_theo_cloai.aspx
160Vũ Thị Kim Anh09:58:35 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
161Vũ Thị Kim Anh09:55:38 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full_new.aspx
162Vũ Thị Kim Anh09:55:14 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
163Khách vãng lai09:54:39 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
164Khách vãng lai09:54:30 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
165Khách vãng lai09:54:13 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
166Đặng Thanh Thắng09:50:45 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/upload_cv_den.aspx
167Khách vãng lai09:50:40 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
168Khách vãng lai09:50:37 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
169Khách vãng lai09:50:31 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
170Khách vãng lai09:50:29 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
171Khách vãng lai09:50:22 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
172Khách vãng lai09:46:54 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6375
173Khách vãng lai09:46:45 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
174Khách vãng lai09:26:47 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1.aspx
175Khách vãng lai09:15:03 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_truong.aspx
176Khách vãng lai09:11:19 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/form/cong_khai/null/file_van_ban/54_KET_QUA_THI_DUA_26.3.doc
177Khách vãng lai09:11:16 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8965
178Khách vãng lai09:11:14 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9089
179Khách vãng lai09:11:10 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_de_thi/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8970
180Khách vãng lai09:10:56 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_ho_tro/null/file_de_thi/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8842
181Khách vãng lai09:10:53 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_ho_tro/null/file_de_thi/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8970
182Khách vãng lai09:10:50 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8842
183Khách vãng lai09:10:48 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8965
184Khách vãng lai09:10:43 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/form/cong_khai/xem_trang_tin.aspx?id=524
185Khách vãng lai09:10:39 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/xem_trang_tin.aspx?id=511
186Khách vãng lai09:10:36 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_van_ban/38_Nhap_diem_lop_9.xls
187Khách vãng lai09:10:30 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_ho_tro/50_Huong_dan_Dua_bai_len_truong-ket_noi_GV.pdf
188Khách vãng lai09:10:27 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_de_thi/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8970
189Khách vãng lai09:10:27 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/26_Ke_hoach_thuc_hien_NV__15-16.doc
190Khách vãng lai09:10:24 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/null/file_de_thi/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8849
191Khách vãng lai09:10:22 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9119
192Khách vãng lai09:10:19 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_cv_di/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8526
193Khách vãng lai09:10:19 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9064
194Khách vãng lai09:10:16 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/null/file_de_thi/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8945
195Khách vãng lai09:10:14 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8436
196Khách vãng lai09:10:12 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8482
197Khách vãng lai09:10:09 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/form/cong_khai/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9096
198Khách vãng lai09:10:06 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/form/cong_khai/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8840
199Khách vãng lai09:10:01 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_ho_tro/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8477
200Khách vãng lai09:09:59 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_ho_tro/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9089
201Khách vãng lai09:09:56 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8817
202Khách vãng lai09:09:51 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8528
203Khách vãng lai09:09:51 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8991
204Khách vãng lai09:09:47 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_de_thi/form/cong_khai/null/file_ho_tro/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8842
205Khách vãng lai09:09:47 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/form/cong_khai/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8482
206Khách vãng lai09:09:44 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=528
207Khách vãng lai09:09:44 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_ho_tro/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=514
208Khách vãng lai09:09:41 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=531
209Khách vãng lai09:09:40 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=510
210Khách vãng lai09:09:38 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=525
211Khách vãng lai09:09:37 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8439
212Khách vãng lai09:09:34 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_van_ban/44_ND_on_tap_giua_ky_II_Tieng_Anh_16-17_chuan.doc
213Khách vãng lai09:09:31 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_ho_tro/null/file_van_ban/default_lich.aspx
214Khách vãng lai09:09:29 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/form/cong_khai/slide_images.aspx
215Khách vãng lai09:09:27 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/Default_tv.aspx
216Khách vãng lai09:09:26 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/null/file_cv_di/xem_trang_tin.aspx?id=434
217Khách vãng lai09:09:23 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/form_gop_y.aspx
218Khách vãng lai09:09:21 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/slide_images.aspx
219Khách vãng lai09:09:09 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_ho_tro/50_Huong_dan_Dua_bai_len_truong-ket_noi_GV.pdf
220Khách vãng lai09:09:06 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/form/cong_khai/null/file_van_ban/44_ND_on_tap_giua_ky_II_Tieng_Anh_16-17_chuan.doc
221Khách vãng lai09:09:02 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/form/cong_khai/null/file_van_ban/44_ND_on_tap_giua_ky_II_Tieng_Anh_16-17_chuan.doc
222Khách vãng lai09:08:58 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=385
223Khách vãng lai09:08:57 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9325
224Khách vãng lai09:08:56 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8965
225Khách vãng lai09:08:54 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8849
226Khách vãng lai09:08:53 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8965
227Khách vãng lai09:08:52 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8840
228Khách vãng lai09:08:51 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/form/cong_khai/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9127
229Khách vãng lai09:08:49 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_de_thi/form/cong_khai/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8965
230Khách vãng lai09:08:48 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8965
231Khách vãng lai09:08:47 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_de_thi/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8436
232Khách vãng lai09:08:45 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=525
233Khách vãng lai09:08:44 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=453
234Khách vãng lai09:08:43 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=510
235Khách vãng lai09:08:41 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8093
236Khách vãng lai09:08:40 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/xem_trang_tin.aspx?id=516
237Khách vãng lai09:08:38 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/form/cong_khai/xem_trang_tin.aspx?id=512
238Khách vãng lai09:08:37 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/xem_trang_tin.aspx?id=512
239Khách vãng lai09:08:36 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/xem_trang_tin.aspx?id=520
240Khách vãng lai09:08:34 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_ho_tro/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8965
241Khách vãng lai09:08:33 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_ho_tro/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=7876
242Khách vãng lai09:08:32 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_van_ban/19_THONG-TU-SO-01-GDQPAN-TIEU-HOC-Document.doc
243Khách vãng lai09:08:31 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/null/file_van_ban/50_Huong_dan_kiem_tra_giua_ky_II_-16-17_(1).doc
244Khách vãng lai09:08:31 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/null/file_ho_tro/50_Huong_dan_Dua_bai_len_truong-ket_noi_GV.pdf
245Khách vãng lai09:08:30 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_de_thi/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=408
246Khách vãng lai09:08:30 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/null/file_de_thi/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8526
247Khách vãng lai09:08:28 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8477
248Khách vãng lai09:08:28 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8093
249Khách vãng lai09:08:27 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8528
250Khách vãng lai09:08:27 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8970
251Khách vãng lai09:08:26 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8630
252Khách vãng lai09:08:26 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8849
253Khách vãng lai09:08:24 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9127
254Khách vãng lai09:08:24 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8279
255Khách vãng lai09:08:22 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9119
256Khách vãng lai09:08:22 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=529
257Khách vãng lai09:08:20 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/form/cong_khai/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8929
258Khách vãng lai09:08:19 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/form/cong_khai/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9126
259Khách vãng lai09:08:18 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/form/cong_khai/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9095
260Khách vãng lai09:08:17 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8928
261Khách vãng lai09:08:16 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9127
262Khách vãng lai09:08:16 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/form/cong_khai/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8817
263Khách vãng lai09:08:15 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_ho_tro/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8840
264Khách vãng lai09:08:15 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8969
265Khách vãng lai09:08:14 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_ho_tro/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9096
266Khách vãng lai09:08:13 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8093
267Khách vãng lai09:08:11 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/form/cong_khai/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8842
268Khách vãng lai09:08:10 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8436
269Khách vãng lai09:08:08 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_cv_di/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=513
270Khách vãng lai09:08:07 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=513
271Khách vãng lai09:08:06 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=526
272Khách vãng lai09:08:05 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=436
273Khách vãng lai09:08:03 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=361
274Khách vãng lai09:08:02 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8520
275Khách vãng lai09:08:00 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9295
276Khách vãng lai09:07:56 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/xem_trang_tin.aspx?id=510
277Khách vãng lai09:07:55 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8842
278Khách vãng lai09:07:54 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/xem_trang_tin.aspx?id=453
279Khách vãng lai09:07:53 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_ho_tro/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8929
280Khách vãng lai09:07:52 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/null/file_ho_tro/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8970
281Khách vãng lai09:07:52 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=524
282Khách vãng lai09:07:51 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/form/cong_khai/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8965
283Khách vãng lai09:07:50 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/form/cong_khai/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9096
284Khách vãng lai09:07:50 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=434
285Khách vãng lai09:07:49 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=523
286Khách vãng lai09:07:48 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_de_thi/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8928
287Khách vãng lai09:07:47 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_de_thi/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8970
288Khách vãng lai09:07:47 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/79868894926694.doc
289Khách vãng lai09:07:45 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_de_thi/form/cong_khai/slide_images.aspx
290Khách vãng lai09:07:45 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=527
291Khách vãng lai09:07:45 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9096
292Khách vãng lai09:07:44 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=515
293Khách vãng lai09:07:43 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8991
294Khách vãng lai09:07:42 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/xem_trang_tin.aspx?id=453
295Khách vãng lai09:07:42 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=527
296Khách vãng lai09:07:41 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/form/cong_khai/form/cong_khai/null/file_van_ban/19_THONG-TU-SO-01-GDQPAN-TIEU-HOC-Document.doc
297Khách vãng lai09:07:40 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_ho_tro/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9127
298Khách vãng lai09:07:40 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_ho_tro/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9119
299Khách vãng lai09:07:39 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_de_thi/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=516
300Khách vãng lai09:07:39 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_de_thi/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=383
301Khách vãng lai09:07:38 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9089
302Khách vãng lai09:07:36 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/null/file_cv_di/xem_trang_tin.aspx?id=526
303Khách vãng lai09:07:34 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8329
304Khách vãng lai09:07:34 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_cv_di/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8509
305Khách vãng lai09:07:33 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=527
306Khách vãng lai09:07:33 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/null/file_de_thi/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8477
307Khách vãng lai09:07:32 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9126
308Khách vãng lai09:07:32 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8842
309Khách vãng lai09:07:31 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8928
310Khách vãng lai09:07:31 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8945
311Khách vãng lai09:07:30 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8097
312Khách vãng lai09:07:29 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8528
313Khách vãng lai09:07:28 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/form/cong_khai/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8965
314Khách vãng lai09:07:28 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/form/cong_khai/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9096
315Khách vãng lai09:07:27 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_ho_tro/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=397
316Khách vãng lai09:07:26 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=523
317Khách vãng lai09:07:26 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/form/cong_khai/xem_trang_tin.aspx?id=385
318Khách vãng lai09:07:25 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/xem_trang_tin.aspx?id=397
319Khách vãng lai09:07:24 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/xem_trang_tin.aspx?id=520
320Khách vãng lai09:07:23 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/xem_trang_tin.aspx?id=527
321Khách vãng lai09:07:23 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/form_gop_y.aspx
322Khách vãng lai09:07:22 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/xem_trang_tin.aspx?id=515
323Khách vãng lai09:07:20 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_ho_tro/null/file_de_thi/slide_images.aspx
324Khách vãng lai09:07:19 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_de_thi/null/file_cv_di/slide_images.aspx
325Khách vãng lai09:07:17 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/null/file_van_ban/19_THONG-TU-SO-01-GDQPAN-TIEU-HOC-Document.doc
326Khách vãng lai09:07:17 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/null/file_van_ban/50_Huong_dan_kiem_tra_giua_ky_II_-16-17_(1).doc
327Khách vãng lai09:07:16 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/form/cong_khai/null/file_van_ban/38_Nhap_diem_lop_9.xls
328Khách vãng lai09:07:16 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/slide_images.aspx
329Khách vãng lai09:07:15 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/00_KH_l_p_n_m_15_16.xls
330Khách vãng lai09:07:14 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/05_BB_hop_PH_9_cuoi_nam.doc
331Khách vãng lai09:07:13 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/null/file_de_thi/xem_trang_tin.aspx?id=378
332Khách vãng lai09:07:12 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/null/file_de_thi/xem_trang_tin.aspx?id=434
333Khách vãng lai09:07:08 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/null/file_de_thi/xem_trang_tin.aspx?id=524
334Khách vãng lai09:07:03 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/null/file_van_ban/30_Thong_ke_day_hoc_chu_de.xls
335Khách vãng lai09:06:55 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=378
336Khách vãng lai09:06:55 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/44_ND_on_tap_giua_ky_II_Tieng_Anh_16-17_chuan.doc
337Khách vãng lai09:06:54 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=527
338Khách vãng lai09:06:53 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9126
339Khách vãng lai09:06:52 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9089
340Khách vãng lai09:06:51 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/null/xml/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9071
341Khách vãng lai09:06:50 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/null/xml/Form/Thu_vien/form/cong_khai/xem_trang_tin.aspx?id=408
342Khách vãng lai09:06:48 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/null/xml/Form/Thu_vien/form/cong_khai/xem_trang_tin.aspx?id=525
343Khách vãng lai09:06:46 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/null/xml/Form/Thu_vien/form/cong_khai/xem_trang_tin.aspx?id=385
344Khách vãng lai09:06:45 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/null/xml/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9089
345Khách vãng lai09:06:43 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/null/xml/Form/Thu_vien/form/cong_khai/form_gop_y.aspx
346Khách vãng lai09:06:42 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/form/null/xml/video.aspx
347Khách vãng lai09:06:41 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/null/xml/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/xem_trang_tin.aspx?id=408
348Khách vãng lai09:06:39 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/null/xml/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/xem_trang_tin.aspx?id=513
349Khách vãng lai09:06:38 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/null/xml/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8965
350Khách vãng lai09:06:36 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/null/xml/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/form/cong_khai/Xem_de.aspx
351Khách vãng lai09:06:35 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/form/cong_khai/null/file_van_ban/09_Ke_hoach_thuc_hien_NV_tom_tat__15-16.doc
352Khách vãng lai09:06:34 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=512
353Khách vãng lai09:06:33 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_de_thi/xem_trang_tin.aspx?id=383
354Khách vãng lai09:06:33 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/null/xml/Form/Thu_vien/form/null/xml/video.aspx
355Khách vãng lai09:06:32 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/null/file_ho_tro/xem_trang_tin.aspx?id=512
356Khách vãng lai09:06:30 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/form/cong_khai/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9096
357Khách vãng lai09:06:30 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/form/cong_khai/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8817
358Khách vãng lai09:06:29 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_de_thi/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8840
359Khách vãng lai09:06:29 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/form/cong_khai/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9274
360Khách vãng lai09:06:28 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_ho_tro/ho_so_chi_tiet.aspx?id=7875
361Khách vãng lai09:06:27 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_de_thi/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8509
362Khách vãng lai09:06:26 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_ho_tro/null/file_de_thi/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9096
363Khách vãng lai09:06:26 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_de_thi/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9123
364Khách vãng lai09:06:25 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8965
365Khách vãng lai09:06:25 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/form/cong_khai/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=524
366Khách vãng lai09:06:24 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=453
367Khách vãng lai09:06:24 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/form/cong_khai/xem_trang_tin.aspx?id=361
368Khách vãng lai09:06:23 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=383
369Khách vãng lai09:06:21 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=449
370Khách vãng lai09:06:19 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=523
371Khách vãng lai09:06:18 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=516
372Khách vãng lai09:06:16 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8842
373Khách vãng lai09:06:13 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8970
374Khách vãng lai09:06:11 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/xem_trang_tin.aspx?id=526
375Khách vãng lai09:06:09 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=527
376Khách vãng lai09:06:08 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_ho_tro/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8436
377Khách vãng lai09:06:06 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/09_Ke_hoach_thuc_hien_NV_tom_tat__15-16.doc
378Khách vãng lai09:06:05 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/form_gop_y.aspx
379Khách vãng lai09:06:05 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/form/cong_khai/form/null/xml/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8858
380Khách vãng lai09:06:04 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
381Khách vãng lai09:06:03 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/xem_trang_tin.aspx?id=361
382Khách vãng lai09:06:02 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9119
383Khách vãng lai09:06:01 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_de_thi/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8965
384Khách vãng lai09:05:58 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8928
385Khách vãng lai09:05:53 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/null/xml/Form/Thu_vien/form/cong_khai/xem_trang_tin.aspx?id=397
386Khách vãng lai09:05:49 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/null/xml/Form/Thu_vien/form/cong_khai/xem_trang_tin.aspx?id=527
387Khách vãng lai09:05:45 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/null/xml/Form/Thu_vien/form/cong_khai/xem_trang_tin.aspx?id=523
388Khách vãng lai09:05:43 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_ho_tro/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=527
389Khách vãng lai09:05:42 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_de_thi/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9096
390Khách vãng lai09:05:41 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_de_thi/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=515
391Khách vãng lai09:05:41 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/null/xml/Form/Thu_vien/form/cong_khai/xem_trang_tin.aspx?id=449
392Khách vãng lai09:05:39 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_cv_di/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8929
393Khách vãng lai09:05:38 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_de_thi/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=520
394Khách vãng lai09:05:37 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9064
395Khách vãng lai09:05:36 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/null/xml/Form/Thu_vien/form/cong_khai/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8840
396Khách vãng lai09:05:35 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8097
397Khách vãng lai09:05:34 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_cv_di/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=7875
398Khách vãng lai09:05:32 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8715
399Khách vãng lai09:05:31 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/Form/null/xml/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8970
400Khách vãng lai09:05:30 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8231
401Khách vãng lai09:05:28 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/null/xml/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9362
402Khách vãng lai09:05:28 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9127
403Khách vãng lai09:05:27 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8849
404Khách vãng lai09:05:24 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8842
405Khách vãng lai09:05:23 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/null/xml/Form/Thu_vien/form/cong_khai/slide_images.aspx
406Khách vãng lai09:05:22 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8929
407Khách vãng lai09:05:21 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9126
408Khách vãng lai09:05:20 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_cv_di/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8991
409Khách vãng lai09:05:19 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/form/cong_khai/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9127
410Khách vãng lai09:05:18 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/null/xml/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Default_tv.aspx
411Khách vãng lai09:05:17 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8929
412Khách vãng lai09:05:16 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/form/cong_khai/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8842
413Khách vãng lai09:05:14 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8915
414Khách vãng lai09:05:13 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/form/cong_khai/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9127
415Khách vãng lai09:05:12 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8842
416Khách vãng lai09:05:11 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8964
417Khách vãng lai09:05:10 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/null/xml/Form/Thu_vien/form/cong_khai/form_gop_y.aspx
418Khách vãng lai09:05:09 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8482
419Khách vãng lai09:05:08 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8965
420Khách vãng lai09:05:06 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_ho_tro/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=516
421Khách vãng lai09:05:06 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_de_thi/form/null/xml/video.aspx
422Khách vãng lai09:05:05 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_ho_tro/xem_trang_tin.aspx?id=526
423Khách vãng lai09:05:04 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_ho_tro/xem_trang_tin.aspx?id=361
424Khách vãng lai09:05:03 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=527
425Khách vãng lai09:05:02 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/form/cong_khai/xem_trang_tin.aspx?id=515
426Khách vãng lai09:05:01 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8436
427Khách vãng lai09:04:59 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/null/file_ho_tro/xem_trang_tin.aspx?id=513
428Khách vãng lai09:04:55 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_ho_tro/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9064
429Khách vãng lai09:04:51 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_de_thi/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8965
430Khách vãng lai09:04:47 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8970
431Khách vãng lai09:04:44 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9066
432Khách vãng lai09:04:39 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_ho_tro/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8842
433Khách vãng lai09:04:37 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8526
434Khách vãng lai09:04:36 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/xem_trang_tin.aspx?id=378
435Khách vãng lai09:04:35 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=449
436Khách vãng lai09:04:35 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8820
437Khách vãng lai09:04:34 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9327
438Khách vãng lai09:04:33 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/slide_images.aspx
439Khách vãng lai09:04:31 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_ho_tro/xem_trang_tin.aspx?id=524
440Khách vãng lai09:04:31 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
441Khách vãng lai09:04:30 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/xem_trang_tin.aspx?id=523
442Khách vãng lai09:04:29 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=525
443Khách vãng lai09:04:28 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=385
444Khách vãng lai09:04:26 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/slide_images.aspx
445Khách vãng lai09:04:25 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_van_ban/31_Mau_danh_sach_HS_du_thi_HSG.doc
446Khách vãng lai09:04:24 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_ho_tro/null/file_van_ban/form_gop_y.aspx
447Khách vãng lai09:04:22 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_ho_tro/null/file_van_ban/slide_images.aspx
448Khách vãng lai09:04:21 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_de_thi/null/file_van_ban/Default_tv.aspx
449Khách vãng lai09:04:19 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/form/cong_khai/Xem_de.aspx
450Khách vãng lai09:04:18 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/06_thoi_khoa_bieu.docx
451Khách vãng lai09:04:17 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/54_KET_QUA_THI_DUA_26.3.doc
452Khách vãng lai09:04:16 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/default_lich.aspx
453Khách vãng lai09:04:14 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/form_gop_y.aspx
454Khách vãng lai09:04:12 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/31_Mau_danh_sach_HS_du_thi_HSG.doc
455Khách vãng lai09:04:11 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
456Khách vãng lai09:04:10 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/null/file_de_thi/xem_trang_tin.aspx?id=520
457Khách vãng lai09:04:10 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/null/file_de_thi/xem_trang_tin.aspx?id=512
458Khách vãng lai09:04:08 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/form/cong_khai/null/file_ho_tro/50_Huong_dan_Dua_bai_len_truong-ket_noi_GV.pdf
459Khách vãng lai09:04:08 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_cv_di/null/file_van_ban/slide_images.aspx
460Khách vãng lai09:04:07 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=446
461Khách vãng lai09:04:07 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/slide_images.aspx
462Khách vãng lai09:04:06 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
463Khách vãng lai09:04:05 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8840
464Khách vãng lai09:04:04 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/null/xml/video.aspx
465Khách vãng lai09:04:04 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Default_tv.aspx
466Khách vãng lai09:04:03 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/null/xml/Form/Thu_vien/form/cong_khai/xem_trang_tin.aspx?id=526
467Khách vãng lai09:04:03 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/null/xml/Form/Thu_vien/form/cong_khai/xem_trang_tin.aspx?id=453
468Khách vãng lai09:04:02 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/null/xml/Form/Thu_vien/form/cong_khai/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8842
469Khách vãng lai09:04:01 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/Form/null/xml/slide_images.aspx
470Khách vãng lai09:04:01 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/Form/null/xml/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8965
471Khách vãng lai09:03:59 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/null/xml/Form/Thu_vien/form/cong_khai/default_lich.aspx
472Khách vãng lai09:03:58 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/null/xml/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/xem_trang_tin.aspx?id=385
473Khách vãng lai09:03:56 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=523
474Khách vãng lai09:03:54 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=449
475Khách vãng lai09:03:53 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/form/cong_khai/xem_trang_tin.aspx?id=525
476Khách vãng lai09:03:52 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/null/file_ho_tro/xem_trang_tin.aspx?id=378
477Khách vãng lai09:03:51 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/null/file_ho_tro/xem_trang_tin.aspx?id=434
478Khách vãng lai09:03:50 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/null/file_ho_tro/xem_trang_tin.aspx?id=511
479Khách vãng lai09:03:48 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8991
480Khách vãng lai09:03:47 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=7875
481Khách vãng lai09:03:45 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/form/cong_khai/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8991
482Khách vãng lai09:03:44 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/form/cong_khai/form/cong_khai/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8965
483Khách vãng lai09:03:43 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/form/cong_khai/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8840
484Khách vãng lai09:03:41 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8840
485Khách vãng lai09:03:39 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/null/file_ho_tro/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8482
486Khách vãng lai09:03:38 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/default_lich.aspx
487Khách vãng lai09:03:37 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/null/file_van_ban/slide_images.aspx
488Khách vãng lai09:03:37 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/null/file_ho_tro/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8526
489Khách vãng lai09:03:35 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_ho_tro/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8965
490Khách vãng lai09:03:35 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/null/file_cv_di/xem_trang_tin.aspx?id=397
491Khách vãng lai09:03:34 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_ho_tro/null/file_ho_tro/50_Huong_dan_Dua_bai_len_truong-ket_noi_GV.pdf
492Khách vãng lai09:03:33 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=385
493Khách vãng lai09:03:32 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_van_ban/44_ND_on_tap_giua_ky_II_Tieng_Anh_16-17_chuan.doc
494Khách vãng lai09:03:31 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/form/cong_khai/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
495Khách vãng lai09:03:31 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/form/cong_khai/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=515
496Khách vãng lai09:03:30 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
497Khách vãng lai09:03:29 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
498Khách vãng lai09:03:27 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/form/cong_khai/form/null/xml/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=527
499Khách vãng lai09:03:26 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8820
500Khách vãng lai09:03:24 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8998
501Khách vãng lai09:03:22 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/null/xml/Form/Thu_vien/form/cong_khai/xem_trang_tin.aspx?id=449
502Khách vãng lai09:03:21 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/null/xml/Form/Thu_vien/form/cong_khai/xem_trang_tin.aspx?id=434
503Khách vãng lai09:03:20 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/null/xml/Form/Thu_vien/form/cong_khai/xem_trang_tin.aspx?id=524
504Khách vãng lai09:03:19 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/null/xml/Form/Thu_vien/form/cong_khai/xem_trang_tin.aspx?id=520
505Khách vãng lai09:03:16 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/null/xml/Form/Thu_vien/form/cong_khai/xem_trang_tin.aspx?id=515
506Khách vãng lai09:03:14 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/null/xml/Form/Thu_vien/form/cong_khai/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8849
507Khách vãng lai09:03:13 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/null/xml/Form/Thu_vien/form/cong_khai/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8970
508Khách vãng lai09:03:11 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/null/xml/null/file_ho_tro/default_lich.aspx
509Khách vãng lai09:03:10 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/null/xml/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/xem_trang_tin.aspx?id=516
510Khách vãng lai09:03:09 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/null/xml/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/xem_trang_tin.aspx?id=524
511Khách vãng lai09:03:08 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/form/cong_khai/form/null/xml/video.aspx
512Khách vãng lai09:03:06 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/form/cong_khai/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9119
513Khách vãng lai09:03:05 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_ho_tro/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8436
514Khách vãng lai09:03:04 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=516
515Khách vãng lai09:03:02 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=434
516Khách vãng lai08:58:41 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
517Khách vãng lai08:56:01 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=513
518Khách vãng lai08:55:38 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
519Khách vãng lai08:42:10 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
520Khách vãng lai08:41:11 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
521Khách vãng lai08:40:39 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12908
522Khách vãng lai08:38:59 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00139
523Khách vãng lai08:35:30 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=445
524Khách vãng lai08:25:23 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12950
525Khách vãng lai08:23:16 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
526Khách vãng lai08:23:07 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
527Khách vãng lai08:20:33 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=434
528Khách vãng lai08:20:09 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=535
529Khách vãng lai08:19:53 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
530Khách vãng lai08:19:15 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
531Khách vãng lai08:19:10 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
532Khách vãng lai08:12:11 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
533Khách vãng lai08:11:58 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
534Khách vãng lai08:11:47 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
535Khách vãng lai08:11:20 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=531
536Khách vãng lai08:11:15 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=852
537Khách vãng lai08:10:51 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
538Khách vãng lai08:08:31 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6297
539Khách vãng lai08:05:55 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=383
540Khách vãng lai08:05:44 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
541Khách vãng lai08:05:13 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00138
542Khách vãng lai07:49:50 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6359
543Khách vãng lai07:24:27 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
544Khách vãng lai07:22:50 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
545Khách vãng lai07:20:49 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
546Khách vãng lai07:20:29 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
547Khách vãng lai07:19:44 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00140
548Khách vãng lai07:18:41 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-6-01-1
549Khách vãng lai07:11:46 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK%C4%90-00053
550Khách vãng lai07:10:56 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
551Khách vãng lai07:10:54 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
552Khách vãng lai07:10:53 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
553Khách vãng lai07:10:48 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
554Khách vãng lai07:06:21 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
555Khách vãng lai07:03:47 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10659
556Khách vãng lai06:58:43 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10656
557Khách vãng lai06:49:41 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKV9-00020
558Khách vãng lai06:40:33 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
559Khách vãng lai06:40:23 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
560Khách vãng lai06:37:19 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=378
561Khách vãng lai06:32:52 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
562Khách vãng lai06:32:34 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
563Phạm Thị Linh06:31:49 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
564Phạm Thị Linh06:31:48 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
565Phạm Thị Linh06:31:34 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
566Khách vãng lai06:31:16 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
567Khách vãng lai06:30:52 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
568Khách vãng lai06:26:47 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12906
569Khách vãng lai06:20:14 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
570Khách vãng lai06:16:35 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
571Khách vãng lai06:15:38 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
572Khách vãng lai06:10:01 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12960
573Khách vãng lai06:06:03 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
574Khách vãng lai06:05:27 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
575Khách vãng lai06:05:09 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKT9-00131
576Khách vãng lai06:05:06 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
577Khách vãng lai06:03:08 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
578Khách vãng lai06:01:10 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
579Khách vãng lai06:00:44 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10647
580Khách vãng lai06:00:04 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
581Khách vãng lai05:59:44 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
582Khách vãng lai05:53:01 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
583Khách vãng lai05:46:51 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
584Khách vãng lai05:45:58 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
585Khách vãng lai05:25:52 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_2.aspx
586Khách vãng lai05:21:02 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
587Khách vãng lai05:17:48 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6295
588Khách vãng lai05:11:12 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6331
589Khách vãng lai05:07:54 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6387
590Khách vãng lai04:52:30 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6363
591Khách vãng lai04:49:30 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
592Khách vãng lai04:48:52 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00998
593Khách vãng lai04:47:02 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12924
594Khách vãng lai04:34:10 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6322
595Khách vãng lai04:31:49 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKVH-00291
596Khách vãng lai04:26:41 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=404
597Khách vãng lai04:16:50 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
598Khách vãng lai03:49:14 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6367
599Khách vãng lai03:42:35 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
600Khách vãng lai03:31:47 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
601Khách vãng lai03:29:50 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00160
602Khách vãng lai03:26:45 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
603Khách vãng lai03:24:04 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
604Khách vãng lai03:23:17 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKVH-00291
605Khách vãng lai03:17:27 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6319
606Khách vãng lai03:16:19 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6353
607Khách vãng lai02:58:20 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7093
608Khách vãng lai02:49:01 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/form/cong_khai/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9411
609Khách vãng lai02:48:54 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK%C4%90-00056
610Khách vãng lai02:32:51 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKT8-00118
611Khách vãng lai01:52:06 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
612Khách vãng lai01:23:04 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12898
613Khách vãng lai00:54:28 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12897
614Khách vãng lai00:47:06 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
615Khách vãng lai00:44:22 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6353
616Khách vãng lai00:42:32 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12960
617Khách vãng lai00:34:16 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
618Khách vãng lai00:28:05 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKT9-00131
619Khách vãng lai00:27:02 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
620Khách vãng lai00:24:17 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
621Khách vãng lai00:23:11 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10647
622Khách vãng lai00:21:11 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
623Khách vãng lai00:17:07 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
624Khách vãng lai00:12:41 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12902
625Khách vãng lai00:10:07 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6359
626Khách vãng lai00:04:52 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12922
26 9 2018