PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS LONG XUYÊN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 28 THÁNG 1 NĂM 2021
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai09:41:48
2Khách vãng lai09:40:35
3Khách vãng lai09:38:14
4Khách vãng lai09:35:20
5Khách vãng lai09:26:07
6Khách vãng lai09:25:34
7Khách vãng lai09:23:46
8Khách vãng lai09:16:53
9Khách vãng lai09:16:52
10Khách vãng lai09:16:51
11Khách vãng lai09:16:49
12Khách vãng lai09:16:48
13Khách vãng lai09:16:46
14Khách vãng lai09:16:44
15Khách vãng lai09:16:42
16Khách vãng lai09:10:25
17Khách vãng lai09:08:25
18Khách vãng lai09:08:23
19Khách vãng lai09:08:22
20Khách vãng lai09:08:20
21Khách vãng lai09:08:19
22Khách vãng lai09:08:17
23Khách vãng lai09:07:37
24Khách vãng lai09:02:42
25Khách vãng lai08:57:08
26Khách vãng lai08:56:28
27Khách vãng lai08:51:02
28Khách vãng lai08:49:17
29Khách vãng lai08:47:15
30Khách vãng lai08:45:36
31Khách vãng lai08:45:34
32Khách vãng lai08:42:41
33Khách vãng lai08:24:14
34Khách vãng lai08:15:51
35Khách vãng lai08:07:04
36Khách vãng lai07:52:11
37Khách vãng lai07:50:26
38Khách vãng lai07:40:47
39Khách vãng lai07:37:39
40Khách vãng lai07:26:35
41Khách vãng lai07:22:35
42Khách vãng lai07:14:55
43Khách vãng lai07:14:39
44Khách vãng lai07:11:30
45Khách vãng lai07:08:34
46Khách vãng lai06:54:04
47Khách vãng lai06:52:00
48Khách vãng lai06:50:23
49Khách vãng lai06:48:50
50Khách vãng lai06:45:24
51Khách vãng lai06:40:59
52Khách vãng lai06:31:22
53Khách vãng lai06:26:26
54Khách vãng lai06:22:42
55Khách vãng lai06:18:58
56Khách vãng lai06:03:04
57Khách vãng lai06:03:03
58Khách vãng lai06:02:17
59Khách vãng lai06:01:04
60Khách vãng lai05:53:24
61Khách vãng lai05:45:31
62Khách vãng lai05:40:42
63Khách vãng lai05:05:05
64Khách vãng lai05:02:40
65Khách vãng lai04:59:22
66Khách vãng lai04:47:58
67Khách vãng lai04:39:41
68Khách vãng lai04:29:36
69Khách vãng lai04:28:30
70Khách vãng lai04:09:45
71Khách vãng lai04:07:45
72Khách vãng lai04:07:04
73Khách vãng lai04:04:56
74Khách vãng lai03:56:01
75Khách vãng lai03:51:50
76Khách vãng lai03:50:57
77Khách vãng lai03:19:52
78Khách vãng lai03:11:55
79Khách vãng lai03:05:36
80Khách vãng lai02:57:41
81Khách vãng lai02:54:33
82Khách vãng lai02:37:45
83Khách vãng lai02:26:46
84Khách vãng lai02:19:46
85Khách vãng lai02:17:02
86Khách vãng lai02:15:25
87Khách vãng lai02:08:08
88Khách vãng lai01:57:29
89Khách vãng lai01:56:29
90Khách vãng lai01:43:56
91Khách vãng lai01:38:19
92Khách vãng lai01:35:03
93Khách vãng lai01:28:16
94Khách vãng lai01:27:16
95Khách vãng lai01:27:12
96Khách vãng lai01:26:00
97Khách vãng lai01:24:25
98Khách vãng lai01:22:50
99Khách vãng lai01:17:10
100Khách vãng lai01:09:43
101Khách vãng lai01:05:59
102Khách vãng lai00:28:48
103Khách vãng lai00:27:27
104Khách vãng lai00:27:14
105Khách vãng lai00:18:25
106Khách vãng lai00:15:32
107Khách vãng lai00:11:37
108Khách vãng lai00:10:40
28 1 2021