PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS LONG XUYÊN
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Vũ Thanh Hải
   Sinh ngày: 04/12/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Lôi Khê - Hồng Khê
   Thành tích:     Đạt HSG môn Toán 9 cấp tỉnh năm học: 2016-2017
   Năm học: 2016 - 2017
   Trần Trọng Duy
   Sinh ngày: 23/10/2001  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Long Xuyên– Bình Giang
   Thành tích:     Đoạt giải Khyến Khích học sinh giỏi cấp huyện, môn Hóa học
   Năm học: 2015 - 2016
   Vũ Thị Hà My
   Sinh ngày: 30/06/2001  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Long Xuyên– Bình Giang
   Thành tích:     Đoạt giải Khyến Khích học sinh giỏi cấp huyện, môn Ngữ văn
   Năm học: 2015 - 2016
   Nguyễn Thị Yến Ngọc
   Sinh ngày: 20/07/2001  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Long Xuyên– Bình Giang
   Thành tích:     Đoạt giải Khyến Khích học sinh giỏi cấp huyện, môn Ngữ văn
   Năm học: 2015 - 2016
   Trần Thị Uyên
   Sinh ngày: 02/01/2001  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Long Xuyên– Bình Giang
   Thành tích:     Đạt giải ba HSG cấp huyện môn Lịch sử 9
   Năm học: 2015 - 2016
   Phạm Thị Huyên
   Sinh ngày: 04/01/2001  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Long Xuyên– Bình Giang
   Thành tích:     Đoạt giải khuyến khích Học sinh giỏi cấp huyện, môn Lịch sử
   Năm học: 2015 - 2016
   Vũ Xuân Phi
   Sinh ngày: 21/02/2001  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Long Xuyên– Bình Giang
   Thành tích:     Đạt giải ba HSG cấp huyện môn Toán 9
   Năm học: 2015 - 2016
   Lê Thị Thiên
   Sinh ngày: 26/05/2001  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Long Xuyên– Bình Giang
   Thành tích:     Đạt giải ba HSG cấp huyện môn Vật lí 9
   Năm học: 2015 - 2016
   Trần Thị Tuyết
   Sinh ngày: 27/10/2001  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Long Xuyên– Bình Giang
   Thành tích:      Đoạt giải khuyến khích Học sinh giỏi cấp huyện, môn Tiếng anh
   Năm học: 2015 - 2016
   Vũ Thị Sao Chi
   Sinh ngày: 05/11/2000  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Hồng Khê - Bình Giang
   Thành tích:    Đạt thủ khoa tỉnh Hải Dương thi vào lớp 10 THPT và đạt giải nhì HSG cấp huyện môn Toán 9
   Năm học: 2014 - 2015
12