PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS LONG XUYÊN
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Phạm Văn HiếuÂm nhạc6A361111
2Phạm Văn HiếuÂm nhạc6B351111
3Phạm Văn HiếuÂm nhạc6C351111
4Phạm Văn HiếuÂm nhạc7A321111
5Phạm Văn HiếuÂm nhạc7B331111
6Phạm Văn HiếuÂm nhạc7C331111
7Phạm Văn HiếuÂm nhạc8A371111
8Phạm Văn HiếuÂm nhạc8B371111
9Phạm Văn HiếuÂm nhạc8C371111
10Hoàng Văn NamCông nghệ6A361221
11Hoàng Văn NamCông nghệ6B351221
12Hoàng Văn NamCông nghệ6C351221
13Vũ Thị ThơCông nghệ7A321211
14Vũ Thị ThơCông nghệ7B331211
15Vũ Thị ThơCông nghệ7C331211
16Phạm Thị GọnCông nghệ8A371221
17Phạm Thị GọnCông nghệ8B371221
18Phạm Thị GọnCông nghệ8C371221
19Phạm Thị GọnCông nghệ9A291211
20Phạm Thị GọnCông nghệ9B301211
21Phạm Thị GọnCông nghệ9C291211
22Vũ Thị HươngĐịa lí6A361111
23Vũ Thị HươngĐịa lí6B351111
24Vũ Thị HươngĐịa lí6C351111
25Nguyễn Thị HươngĐịa lí7A321211
26Nguyễn Thị HươngĐịa lí7B331211
27Nguyễn Thị HươngĐịa lí7C331211
28Nguyễn Thị HươngĐịa lí8A371111
29Nguyễn Thị HươngĐịa lí8B371111
30Nguyễn Thị HươngĐịa lí8C371111
31Nguyễn Thị HươngĐịa lí9A291211
32Nguyễn Thị HươngĐịa lí9B291211
33Nguyễn Thị HươngĐịa lí9C291211
34Đồng Thị Thanh HuyềnGdcd6A361111
35Đồng Thị Thanh HuyềnGdcd6B351111
36Đồng Thị Thanh HuyềnGdcd6C351111
37Đồng Thị Thanh HuyềnGdcd7A321111
38Đồng Thị Thanh HuyềnGdcd7B331111
39Đồng Thị Thanh HuyềnGdcd7C331111
40Đồng Thị Thanh HuyềnGdcd8A371111
41Đồng Thị Thanh HuyềnGdcd8B371111
42Đồng Thị Thanh HuyềnGdcd8C371111
43Đồng Thị Thanh HuyềnGdcd9A291111
44Đồng Thị Thanh HuyềnGdcd9B301111
45Đồng Thị Thanh HuyềnGdcd9C291111
46Vũ Thị ThơHóa học8A371231
47Vũ Thị ThơHóa học8B371231
48Vũ Thị ThơHóa học8C371231
49Ngô Thị QuyênHóa học9A291231
50Ngô Thị QuyênHóa học9B301231
51Ngô Thị QuyênHóa học9C291231
52Lương Thị Tuyết MaiLịch sử6A361111
53Lương Thị Tuyết MaiLịch sử6B351111
54Lương Thị Tuyết MaiLịch sử6C351111
55Nguyễn Thị HươngLịch sử7A321211
56Nguyễn Thị HươngLịch sử7B331211
57Nguyễn Thị HươngLịch sử7C331211
58Đồng Thị Thanh HuyềnLịch sử8A371211
59Đồng Thị Thanh HuyềnLịch sử8B371211
60Đồng Thị Thanh HuyềnLịch sử8C371211
61Nguyễn Thị HuyềnLịch sử9A291111
62Nguyễn Thị HuyềnLịch sử9B301111
63Nguyễn Thị HuyềnLịch sử9C291111
64Phạm Văn HiếuMĩ thuật6A361111
65Phạm Văn HiếuMĩ thuật6B351111
66Phạm Văn HiếuMĩ thuật6C351111
67Phạm Văn HiếuMĩ thuật7A321111
68Phạm Văn HiếuMĩ thuật7B331111
69Phạm Văn HiếuMĩ thuật7C331111
70Phạm Văn HiếuMĩ thuật8A371111
71Phạm Văn HiếuMĩ thuật8B371111
72Phạm Văn HiếuMĩ thuật8C371111
73Phạm Văn HiếuMĩ thuật9A291111
74Phạm Văn HiếuMĩ thuật9B301111
75Phạm Văn HiếuMĩ thuật9C291111
76Hoàng Thị OanhNgoại ngữ6A362221
77Hoàng Thị OanhNgoại ngữ6B352221
78Hoàng Thị OanhNgoại ngữ6C352221
79Lê Thanh HuếNgoại ngữ7A322221
80Lê Thanh HuếNgoại ngữ7B332221
81Lê Thanh HuếNgoại ngữ7C332221
82Lê Thanh HuếNgoại ngữ8A372221
83Hoàng Thị OanhNgoại ngữ8B372221
84Lê Thanh HuếNgoại ngữ8C372221
85Hoàng Thị OanhNgoại ngữ9A291221
86Lê Thanh HuếNgoại ngữ9B301221
87Hoàng Thị OanhNgoại ngữ9C291221
88Lương Thị Tuyết MaiNgữ văn6A362351
89Phạm Thị HằngNgữ văn6B352351
90Lương Thị Tuyết MaiNgữ văn6C352351
91Nguyễn Thị HuyềnNgữ văn7A322351
92Nguyễn Thị HuyềnNgữ văn7B332351
93Lương Thị Tuyết MaiNgữ văn7C332351
94Phạm Thị HằngNgữ văn8A372351
95Phạm Thị HằngNgữ văn8B372351
96Vũ Thị HươngNgữ văn8C372351
97Vũ Thị HươngNgữ văn9A292361
98Vũ Thị YếnNgữ văn9B292361
99Nguyễn Thị HuyềnNgữ văn9C292361
100Ngô Thị QuyênSinh học6A361311
101Trần Quốc TrưởngSinh học6B351311
102Trần Quốc TrưởngSinh học6C351311
103Ngô Thị QuyênSinh học7A321311
104Ngô Thị QuyênSinh học7B331311
105Ngô Thị QuyênSinh học7C331311
106Trần Quốc TrưởngSinh học8A371311
107Trần Quốc TrưởngSinh học8B371311
108Trần Quốc TrưởngSinh học8C371311
109Vũ Thị ThơSinh học9A291311
110Vũ Thị ThơSinh học9B291311
111Vũ Thị ThơSinh học9C291311
112Trần Quốc TrưởngThể dục6A361231
113Trần Quốc TrưởngThể dục6B351231
114Trần Quốc TrưởngThể dục6C351231
115Vũ Ngọc HuyThể dục7A321231
116Vũ Ngọc HuyThể dục7B331231
117Vũ Ngọc HuyThể dục7C331231
118Vũ Ngọc HuyThể dục8A371231
119Vũ Ngọc HuyThể dục8B371231
120Vũ Ngọc HuyThể dục8C371231
121Vũ Ngọc HuyThể dục9A291231
122Vũ Ngọc HuyThể dục9B291231
123Vũ Ngọc HuyThể dục9C291231
124Ngô Thị TrangToán6A362231
125Phạm Thị GọnToán6B352231
126Ngô Thị TrangToán6C352231
127Phạm Thị LinhToán7A322231
128Nguyễn Thị LanToán7B332231
129Nguyễn Thị LanToán7C332231
130Vũ Thị HuyềnToán8A372231
131Hoàng Văn NamToán8B372231
132Nguyễn Thị LanToán8C372231
133Phạm Thị LinhToán9A292231
134Vũ Thị HuyềnToán9B302231
135Hoàng Văn NamToán9C292231
136Hoàng Thị OanhTự chọn6A36    
137Đặng Thanh ThắngTự chọn6A36    
138Phạm Thị GọnTự chọn6B35    
139Hoàng Thị OanhTự chọn6B35    
140Hoàng Thị OanhTự chọn6C     
141Đặng Thanh ThắngTự chọn6C     
142Lê Thanh HuếTự chọn7A     
143Phạm Thị LinhTự chọn7A     
144Nguyễn Thị LanTự chọn7B     
145Lê Thanh HuếTự chọn7B     
146Lê Thanh HuếTự chọn7C     
147Nguyễn Thị LanTự chọn7C     
148Phạm Thị HằngTự chọn8A     
149Vũ Thị HuyềnTự chọn8A     
150Hoàng Văn NamTự chọn8B     
151Phạm Thị HằngTự chọn8B     
152Vũ Thị HươngTự chọn8C     
153Nguyễn Thị LanTự chọn8C     
154Phạm Thị LinhTự chọn9A     
155Vũ Thị HươngTự chọn9A     
156Vũ Thị HuyềnTự chọn9B     
157Vũ Thị YếnTự chọn9B     
158Nguyễn Thị HuyềnTự chọn9C     
159Hoàng Văn NamTự chọn9C     
160Vũ Đình HàVật lí6A361111
161Vũ Đình HàVật lí6B351111
162Vũ Đình HàVật lí6C351111
163Vũ Đình HàVật lí7A321111
164Vũ Đình HàVật lí7B331111
165Vũ Đình HàVật lí7C331111
166Vũ Đình HàVật lí8A371111
167Vũ Đình HàVật lí8B371111
168Vũ Đình HàVật lí8C371111
169Vũ Đình HàVật lí9A291211
170Vũ Đình HàVật lí9B291211
171Vũ Đình HàVật lí9C291211