PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS LONG XUYÊN
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội bộ năm học 2014-2015 26/5/2015 [HyperLink19]
2 Hồ sơ tự kiểm tra đánh giá thi đua 21/4/2015 [HyperLink19]
3 BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC NĂM 2015 Biểu 02 28/02/2015 [HyperLink19]
4 DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN HỌC NĂM HỌC 2014 -201 5 28/02/2015 [HyperLink19]
5 KẾ HOẠCH LỚP - HỌC SINH THCS NĂM HỌC 2015-2016 25/02/2015 [HyperLink19]
6 THỐNG KÊ CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC 2015 TẠI CÁC ĐƠN VỊ 27/02/2015 [HyperLink19]
7 BÁO CÁO VIỆC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ VĂN HÓA GIAO THÔNG TRONG NHÀ TRƯỜNG 11/02/2015 [HyperLink19]
8 Đăng ký bài dạy tự chọn của giáo viên tham dự hội thi giáo viên THCS giỏi đợt II cấp huyện năm học 2014-2015 22/01/2015 [HyperLink19]
9 Hồ sơ hội đồng trường 08/01/2015 [HyperLink19]
10 BÁO CÁO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN - HỌC SINH 05/01/2015 [HyperLink19]
11 BÁO CÁO Sơ kết học kỳ 1 năm học 2014-2015 05/01/2015 [HyperLink19]
12 Đề án xây dựng vị trí việc làm 2013-2014 [HyperLink19]
13 Tệp đính kèm báo cáo tổng kết năm học 2012 - 2013 [HyperLink19]
14 báo cáo chất lượng HK II/ 2012 - 2013 [HyperLink19]
15 Kết qua thi HSG trường 12-13 29/4/2013 [HyperLink19]
16 Đăng ký học nghề phổ thông 13-14 29/3/2013 [HyperLink19]
17 Báo cáo công tác văn thư - lưu trữ năm 2012 HT [HyperLink19]
18 Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2011 - 2012 HT [HyperLink19]
19 Biên bản xét giải thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 41 cấp trường năm 2011 - 2012 HT [HyperLink19]
20 Kế hoạch học sinh THCS năm học 2012 - 2013 Nguy?n Th? [HyperLink19]