PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS LONG XUYÊN
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
17 Về việc chuẩn bị đón đoàn kiểm tra, thẩm định lại danh hiệu thư viện trường học năm học 2018-2019 09/11/2018 [HyperLink19]
16 Về việc triệu tập giáo viên tham gia tập huấn tổ trưởng, nhóm trưởng CM trường THCS 09/11/2018 [HyperLink19]
16 Về việc triệu tập giáo viên tham gia tập huấn tổ trưởng, nhóm trưởng CM trường THCS 09/11/2018 [HyperLink19]
15 Về việc tập huấn CBQL và giáo viên tham gia tập huấn GDQP - AN cấp THCS 09/11/2018 [HyperLink19]
14 HƯỚNG DẪN Về việc kiểm tra giữa học kỳ I theo đề chung năm học 2018 - 2019 07/11/2018 [HyperLink19]
13 Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2018-2019 29/10/2018 [HyperLink19]
12 Về việc tập huấn công tác thanh tra nhiệm kỳ 2016-2019 25/10/2018 [HyperLink19]
11 Về việc lựa chọn, cử giáo viên làm tổng phụ trách đội 11/10/2018 [HyperLink19]
10 Hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 26/09/2018 [HyperLink19]
09 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2018-2019 17/09/2018 [HyperLink19]
08 Về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 12/09/2018 [HyperLink19]
07 Về việc hướng dẫn các khoản thu góp năm học 2018-2019 12/09/2018 [HyperLink19]
06 V/v Hướng dẫn kiểm tra đầu năm theo đề thi chung 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh 11/09/2018 [HyperLink19]
05 BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 cấp THCS 11/09/2018 [HyperLink19]
04 V/v đoán đoàn kiểm tra công tác y tế trường học của tỉnh năm học 2017-2018 23/02/2018 [HyperLink19]
03 V/v chấm và nộp sáng kiến đề nghị xét cấp huyện năm học 2017-2018 23/02/2018 [HyperLink19]
02 Chương trình công tác chuyên môn cấp cơ sở tháng 01/2018 03/01/2018 [HyperLink19]
01 Thể lệ cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 năm 2018 03/01/2018 [HyperLink19]
96 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẤP THCS THÁNG 12 NĂM 2017 30/11/2017 [HyperLink19]
95 V/v kiểm tra xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục 03/11/2017 [HyperLink19]
12345678910...