Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
CÔNG VIỆC
Lịch làm việc
Thời khóa biểu
Kế hoạch hoạt động
Phổ cập giáo dục
Kiểm định chất lượng
GIẢNG DẠY
Đăng kí giảng hôm nay
Đăng kí giảng ngày mai
Nhắc về đăng kí giảng dạy
Tiến độ kiểm tra học sinh
HỖ TRỢ QUẢN LÍ
Camera quan sát
Nhắn tin SMS
Góp ý Hiệu trưởng
Công khai - Phổ biến PL
VIDEO - ẢNH
Video - Clip
Thư viện ảnh
Hướng dẫn
Danh mục web đơn vị
Điện thoại - Trợ giúp
Văn bản mới
Các loại kế hoạch
Công văn đến

 

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG THCS LONG XUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: 18/KTHKI-2012            

                Bình Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2012

 

 

KẾ HOẠCH ÔN TẬP, KIỂM TRA, SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013

 

Thực hiện Hướng dẫn số 165/PGD&ĐT-THCS ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Phòng GD&ĐT huyện Bình Giang về việc tổ chức ôn tập kiểm tra học kỳ I năm học 2012-2013. Trường THCS Long Xuyên xây dựng Kế hoạch cụ thể như sau:

I. Chuẩn bị của giáo viên bộ môn:

1. Mỗi đồng chí cán bộ giáo viên cần nghiên cứu kỹ: Quy chế đánh giá xếp loại học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 58/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT.

            2. Giáo viên hoàn thành kiểm tra cho điểm hệ số 1, hệ số 2 chậm nhất là 15/12/2012.

3. Giáo viên xây dựng kế hoạch ôn tập cuối học kỳ I cho học sinh các khối lớp nhằm trang bị đầy đủ những kiến thức, kỹ năng cơ bản để học sinh có đủ điều kiện tham gia kiểm tra học kỳ đạt kết quả tốt. Giáo viên chủ động đẩy tiết ôn tập học kỳ lên trước ngày kiểm tra học kỳ I.

II. Ra đề kiểm tra và Tổ chức coi - chấm

            1. Ra đề:

1.1. Tổ chức ra đề:

- Các môn Toán (90’), Ngữ văn (90’), Tiếng Anh (45’) cả 4 khối Phòng GD&ĐT ra đề. Các môn viết còn lại trường tự ra đề (45 phút).

- Đề và đáp án gửi về hòm thư hoangdac76@gmail.com trước ngày 11/12/2012.

1.2. Nội dung đề, bài thi:

- Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính chính xác, khoa học, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, có các mức độ phân hóa, phù hợp với đối tượng học sinh.

- Hình thức đề kiểm tra về cơ bản theo hình thức tự luận (đối với các môn thi tốt nghiệp và thi đại học theo hình thức trắc nghiệm, nếu thấy cần thiết, có thể có một phần trắc nghiệm khách quan nhưng không vượt quá 30% tổng số điểm toàn bài. Riêng môn Ngoại ngữ, phần kỹ năng viết (Writing) theo hình thức tự luận, phần kiến thức ngôn ngữ và các kỹ năng khác có thể theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan).

- Về nội dung kiến thức trong đề kiểm tra hạn chế chương trình đến hết phần giáo viên đã dạy.

- Nội dung đề kiểm tra các môn ngoài yêu cầu phải đảm bảo chính xác, khoa học, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, có các mức độ phân hóa, phù hợp với đối tượng học sinh, phải bám sát nội dung giảm tải. Tuyệt đối không ra đề, câu hỏi, bài tập vào nội dung đã giảm tải.

- Đề kiểm tra các môn đều phải được thiết kế theo đúng trình tự Biên soạn đề kiểm tra (Ma trận) đã được tập huấn, bồi dưỡng kèm theo đáp án biểu điểm.

- Các môn GDCD, Tin học, Công nghệ cho học sinh làm bài trực tiếp vào đề, giáo viên ra đề thiết kế Bài kiểm tra học kỳ I và thêm 2 dòng ghi: Họ và tên học sinh, lớp kèm theo khung Điểm - Lời phê. Phần câu hỏi tự luận phải kẻ sẵn dòng để học sinh trình bày bài làm vào đó. Các môn còn lại học sinh làm vào giấy thi. Vì vậy GVBM ra đề gửi về nhà trường sao in cho từng học sinh.

1.3. Quy trình ra đề:

-  Hiệu trưởng các trường ra quyết định thành lập Ban ra đề kiểm tra học kỳ, Tổ in sao đề, Hội đồng coi chấm, làm phách, lên điểm.

- Các giáo viên được phân công sẽ ra 2 đề/môn/khối (trừ các môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục). Đề ra phải đảm bảo bí mật và theo đúng mẫu thống nhất như năm học trước của nhà trường.

- Quy trình ra đề, sao in đề, quản lý đề đảm bảo bí mật, an toàn, lưu trữ một năm phục vụ cho việc làm đề những năm sau và kiểm tra thẩm định của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2. Tổ chức coi, chấm:

2.1. Lịch kiểm tra:

a1. Đối với các môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục: Giáo viên bộ môn chủ động ra đề, coi, chấm bài kiểm tra học kỳ theo đơn vị lớp theo phân phối chương trình trước ngày 22/12/2012. 

a2. Đối với các môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Công nghệ, GDCD, Tin học: Học sinh làm bài kiểm tra chung theo khối từ 17/12 đến 21/12/2012:

  Ngày

Thứ

SÁNG

CHIỀU

THƯ KÝ

Thời gian

Nội dung

Thời gian

Nội dung

17.12

2

Từ 7h30

KTHK Ngữ văn 8, 9

Từ 13h30

KTHK Ngữ văn 6, 7

Ng.Huyền

Từ 9h15

KTHK Vật lí 8, 9

Từ 15h15

KTHK Vật lí 6, 7

Từ 10h15

Học bù khối 8, 9

Từ 16h15

Học bù khối 6, 7

18.12

3

Từ 7h30

KTHK Toán 8, 9

Từ 13h30

KTHK Toán 6, 7

Nam

Từ 9h15

KTHK Anh 8, 9

Từ 15h15

KTHK Anh 6, 7

Từ 10h15

Học bù khối 8, 9

Từ 16h15

Học bù khối 6, 7

19.12

4

Từ 7h30

KTHK Địa lí 8, 9

Từ 13h30

KTHK Địa lí 6, 7

Ng.Huyền

Từ 8h30

KTHK Sinh học 8, 9

Từ 14h30

KTHK Sinh học 6, 7

Từ 9h30

KTHK Hoá 8, 9

Từ 15h30

Học bù khối 6, 7

Từ 10h30

Học bù khối 8, 9

 

 

20.12

5

Từ 7h30

KTHK Lịch sử 8, 9

Từ 13h30

KTHK Lịch sử 6, 7

Nam

Từ 8h30

KTHK Công nghệ 8, 9

Từ 14h30

KTHK Công nghệ 6,7

Từ 9h30

Học bù khối 8, 9

Từ 15h30

Họp theo lịch

21.12

6

Từ 7h30

KTHK GDCD 8,9

Từ 13h30

KTHK GDCD 6, 7

Ng.Huyền

Từ 8h30

KTHK Tin học 8 (viết)

Từ 14h30

KTHK Tin học 6, 7(viết)

Từ 9h30

Học bù khối 8, 9

Từ 15h30

Học bù khối 6, 7

22.12

7

Từ 7h00

Mít tinh toàn trường: Kỉ niệm Ngày Quốc phòng toàn dân, Ngày thành lập QĐND Việt Nam - HKPĐ cấp trường

 

 

2.2. Xếp phòng thi:

- Học sinh dự kiểm tra các khối được sắp xếp theo ký tự A,B,C,…Mỗi khối chia làm 03 phòng thi (Tổng số phòng thi là 12). Mỗi phòng có một giáo viên coi không là giáo viên môn đó.      

2.3. Chấm, trả bài:

- Bài kiểm tra Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh được Hội đồng chấm rọc phách và giao cho giáo viên bộ môn chấm độc lập, việc cho điểm và làm tròn điểm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011. Giáo viên được phân công chấm bài chính xác chịu trách nhiệm trước nhà trường và các đoàn kiểm tra khi có yêu cầu.

- Riêng khối 8, 9 đ/c Yến điều động giáo viên coi, chấm 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh chéo trường theo lịch PGD gửi sau.

- Bài kiểm tra học kỳ sau khi lên điểm xong phải được thông báo công khai, kịp thời cho học sinh biết và phải lưu trữ một năm để phục vụ công tác thanh, kiểm tra của các cấp.

- Yêu cầu giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh, từ đó đối chiếu với chỉ tiêu đầu năm học để có biện pháp khắc phục tồn tại trong học kỳ II.

3. Lịch làm điểm, đánh giá, báo cáo, sơ kết học kỳ I:

- Sau KTHK: Đ/c Yến nộp bộ đề kiểm tra HK của trường về Phòng PGD.   

- Ngày 24/12/2012: Giáo viên dạy theo TKB, hoàn thành chấm bài, vào điểm trong sổ.

- Ngày 25/12/2012: Giáo viên bộ môn hoàn thành tính ĐTB bộ môn, vào học bạ, báo cáo kết quả KTHKI, thống kê kết quả bộ môn, nộp báo cáo PGD (đ/c Nga phát mẫu báo cáo).

- Ngày 27/12/2012: Các tổ Sơ kết học kỳ I, bình bầu thi đua, nộp Báo cáo sơ kết.

- Ngày 29/12/2012: Hoàn thành chương trình học kỳ I, các lớp Sơ kết học kỳ I.

- Ngày 31/12/2012: Nghỉ giữa hai học kỳ.

- Ngày 01/01/2013: Nghỉ Tết dương lịch

- Ngày 02/01/2013: Bắt đầu học kỳ II

            Nhà trường yêu cầu các giáo viên nghiên cứu thật kỹ Kế hoạch trên và chủ động công việc. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, báo cáo về Ban giám hiệu ngay để kịp thời giải quyết.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                        Hoàng Văn Đắc

                                 

            


Cập nhật lúc :  15 giờ 53 phút 45 giây - Ngày 12 tháng 12 năm 2012
446
   
Văn bản của PGD
Tài nguyên từ PGD
SỐ TRUY CẬP
1924245
Hôm qua: 241
Hôm nay: 15
21/06/2018: 100
Đang online: 4
Đề thi các loại
Công văn đi
Trưởng ban biên tập: - Hiệu trưởng: Vũ Đình Hạnh
Địa chỉ: xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương - Điện thoại: 02203708929 hoặc 0975 224 750
Web: http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn - Email: bg-thcslongxuyen@haiduong.edu.vn hoặc thcs.longxuyen1@gmail.com.vn
0
22 6 2018 6/22/2018
0
0